top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Tham gia Cuộc thi "Hướng dẫn viên du lịch tiềm năng 2023"

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn công văn số 1591-ĐHTCM-TCHC v/v Tham gia Cuộc thi "Hướng dẫn viên du lịch tiềm năng 2023".

Thân./.


707-1591-ĐHTCM-TCHC
.pdf
Download PDF • 5.07MB

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page