top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Trả bằng TN cho SV không trúng tuyển đào tạo sĩ quan dự bị 2019

Chào các bạn,

Các bạn SV khoa Anh có tên trong ds đính kèm vui lòng đến phòng Đào tạo nhận bằng tốt nghiệp.

Thân ái./.


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page