top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

TRA CỨU KẾT QUẢ NỘP HỒ SƠ XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ ĐỢT 2, NĂM 2021 - 2022

Xin chào các bạn sinh viên,


Theo Thông báo của Ban Chấp hành Đoàn khoa đến với các Chi đoàn, đã có nhiều hồ sơ nộp về cho Đoàn khoa để xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú.


Mời các bạn tra cứu kết quả nộp hồ sơ bên dưới:Lưu ý:

Các trường hợp không nộp hồ sơ giấy không được xét đợt này.

Bài cảm nhận về Đảng không được viết tay thì không được chấp nhận.

89 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page