top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Thông báo về việc trả Sổ đoàn viên cho sinh viên tốt nghiệp hoặc thôi học tại Trường

Ban Chấp hành Đoàn Khoa Tiếng Anh thông báo về việc trả Sổ đoàn viên cho sinh viên tốt nghiệp hoặc thôi học tại Trường:

  1. Thời gian: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2020.

  2. Địa điểm: Văn phòng Đoàn Trường (Phòng A.001 - Cơ sở chính).

  3. Thành phần tham dự: Bí thư / Phó Bí thư / Ủy viên BCH Chi đoàn (sau đây gọi tắt là đại diện BCH Chi đoàn) có sinh viên tốt nghiệp hoặc thôi học tại Trường.

  4. Quy trình thực hiện:

Bước 1. Đại diện BCH Chi đoàn nhận xét ưu khuyết điểm năm 2020 vào sổ cho Đoàn viên.

Bước 2. BCH Đoàn Khoa làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên.

Bước 3. Tổ chức trả Sổ đoàn viên và cho Đoàn viên kí nhận vào danh sách.


5. Hồ sơ cần mang theo:

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 và tháng 7 năm 2020 tra cứu tại đây. BCH Đoàn Khoa không giải quyết các trường hợp không có tên trong danh sách.

- Danh sách chuyển sinh hoạt Đoàn dành cho sinh viên tốt nghiệp:

+ Tra cứu các lớp đã nộp danh sách tại đây. Các lớp chưa có tên trong danh sách đề nghị thực hiện thủ tục được hướng dẫn tại đây.

- Quyết định cho tạm nghỉ học, cho thôi học của Hiệu trưởng (đối với các trường hợp sinh viên tạm nghỉ học, thôi học).


Lưu ý: Sinh viên phải liên hệ Đại diện BCH Chi đoàn để được hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn. Trong trường hợp không liên hệ được, Đoàn viên gửi yêu cầu về địa chỉ email: dtnsp.tienganh@hcmue.edu.vn để được hướng dẫn.


Trên đây là thông báo về việc trả Sổ đoàn viên cho sinh viên tốt nghiệp hoặc thôi học tại Trường. Đề nghị các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc.


Trân trọng./.


130 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page