top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Về dự kiến danh sách cảnh báo học vụ và buộc thôi học HK2 năm học 2020-2021Khoa Tiếng Anh - DK BTH HK2 20-21
.xlsx
Download XLSX • 1.68MB
Khoa Tiếng Anh - DK CBHV HK2 20-21
.xlsx
Download XLSX • 1.67MB


936 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page