top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về dự kiến lần 1 danh sách cảnh báo học vụ và buộc thôi học lần 1 năm học 2021-2022

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển các bạn công văn và dự kiến lần 1 danh sách cảnh báo học vụ và buộc thôi học lần 1 năm học 2021-2022.

Thân ái./.

CV
.pdf
Download PDF • 336KB

Khoa TIẾNG ANH - DK BTH - LAN 1 2021-2022
.xls
Download XLS • 3.07MB

Khoa TIẾNG ANH - DK CBHV - LAN 1 2021-2022
.xls
Download XLS • 3.04MB73 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page