top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về dự kiến lần 1 danh sách cảnh báo học vụ và buộc thôi học lần 1 năm học 2021-2022

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển các bạn công văn và dự kiến lần 1 danh sách cảnh báo học vụ và buộc thôi học lần 1 năm học 2021-2022.

Thân ái./.

CV
.pdf
Download PDF • 336KB

Khoa TIẾNG ANH - DK BTH - LAN 1 2021-2022
.xls
Download XLS • 3.07MB

Khoa TIẾNG ANH - DK CBHV - LAN 1 2021-2022
.xls
Download XLS • 3.04MB67 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page