top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về kết quả nhận học bổng khuyến khích học tập đợt 2, HK1 Năm học 2022-2023 (Chính thức)

Khoa tiếng Anh chuyển danh sách sinh viên chính thức nhậnHọcbổng khuyến khích học tập đợt 2, học kì 1 năm học 2022 - 2023 (danh sách đính kèm).

Thân ái./.

DSSV-HBKKHT-KHOAKhoa Tiếng Anh
.xlsx
Download XLSX • 17KB

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page