top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về kết quả nhận học bổng khuyến khích học tập đợt 2, HK1 Năm học 2022-2023 (Chính thức)

Khoa tiếng Anh chuyển danh sách sinh viên chính thức nhậnHọcbổng khuyến khích học tập đợt 2, học kì 1 năm học 2022 - 2023 (danh sách đính kèm).

Thân ái./.

DSSV-HBKKHT-KHOAKhoa Tiếng Anh
.xlsx
Download XLSX • 17KB

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page