top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời

Chào các bạn,


Văn phòng khoa chuyển các bạn một số nội dung sau: 1. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời của sinh viên xin nghỉ trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 từ ngày 23/5/2022; 2. Tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 (không quy định về kết quả học tập đối với sinh viên khóa 47, sinh viên các khóa khác cần đạt điểm trung bình tích lũy từ 2.0/4 tại thời điểm nộp hồ sơ) từ 23/5/2022 đến trước khi thi học kỳ (học kỳ 1 năm học 2022-2023) 04 tuần. Thân ái./.


122 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page