top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời

Chào các bạn,


Văn phòng khoa chuyển các bạn một số nội dung sau: 1. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời của sinh viên xin nghỉ trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 từ ngày 23/5/2022; 2. Tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 (không quy định về kết quả học tập đối với sinh viên khóa 47, sinh viên các khóa khác cần đạt điểm trung bình tích lũy từ 2.0/4 tại thời điểm nộp hồ sơ) từ 23/5/2022 đến trước khi thi học kỳ (học kỳ 1 năm học 2022-2023) 04 tuần. Thân ái./.


64 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page