top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc đôn đốc sinh viên khoá 45 hoàn thành chương trình đào tạo

Theo kế hoạch đào tạo, đến thời điểm hiện tại, tháng 5/2023, sinh viên K45 đã hoàn tất chương trình học và tốt nghiệp. Nhưng theo số liệu thống kê của Nhà trường (đến ngày 22/5/2023) thì tỉ lệ sinh viên của 2 ngành tốt nghiệp rất thấp, cụ thể:

Ngành Sư phạm tiếng Anh: 108/176 sinh viên tốt nghiệp, đạt 61,36%

Ngành Ngôn ngữ Anh: 93/296 sinh viên tốt nghiệp, đạt 31,42%

Những sinh viên chưa tốt nghiệp cần sơm hoàn thành chương trình học để tốt nghiệp đúng thời gian.

Sinh viên có thể tư vấn thêm từ Cố vấn học tập của mình.

Thân ái./

90 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page