top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc kiểm tra và phản hồi kết quả xét tốt nghiệp tháng 07/2022

ái

Văn phòng khoa gửi các bạn danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 7.

Sinh viên kiểm tra và phản hồi lại với phòng Đào ttạoeo đúng tiến độ (trước 23/7) nếu có sự cố.

Thân ái./.

20220715_Tieng Anh
.xls
Download XLS • 166KB


210 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page