top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 5/2022

Các bạn ssinh viên tốt nghiệp tháng 5/2022 đến văn phòng khoa nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Thời gian: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ chiều thứ 2 & 3 ngày 6 & 7/6/2022

Thân ái./.

268 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page