top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Về việc phục hồi mật khẩu cho sinh viên

Văn phòng khoa Anh thông báo,


Các bạn sinh viên gặp sự cố với email @student.hcmue.edu.vn hoặc với tài khoản trên trang online.hcmue.edu.vn vui lòng sử dụng link sau: https://tinyurl.com/phuchoimatkhau

- Khi sử dụng form này, bạn sẽ cần đăng nhập gmail và up hình chụp bản thân cầm thẻ sinh viên. Phòng CNTT của trường sẽ xử lý và gửi password mới qua email cho bạn.


Các bạn sinh viên gặp sự cố với hệ thống LMS của khoa tiếng Anh tại địa chỉ lms.khoaanh.hcmue.edu.vn vui lòng sử dụng link sau: https://bit.ly/LMSpassreset


- Khi sử dụng link này bạn không cần sign in gmail, có thể kiểm tra kết quả xử lý bằng liên kết ngay trong form.


Trân trọng.
1,291 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page