• Van Phong Khoa Anh

Về việc phục hồi mật khẩu cho sinh viên

Văn phòng khoa Anh thông báo,


Các bạn sinh viên gặp sự cố với email @student.hcmue.edu.vn hoặc với tài khoản trên trang online.hcmue.edu.vn vui lòng sử dụng link sau: https://tinyurl.com/phuchoimatkhau

- Khi sử dụng form này, bạn sẽ cần đăng nhập gmail và up hình chụp bản thân cầm thẻ sinh viên. Phòng CNTT của trường sẽ xử lý và gửi password mới qua email cho bạn.


Các bạn sinh viên gặp sự cố với hệ thống LMS của khoa tiếng Anh tại địa chỉ lms.khoaanh.hcmue.edu.vn vui lòng sử dụng link sau: https://bit.ly/LMSpassreset


- Khi sử dụng link này bạn không cần sign in gmail, có thể kiểm tra kết quả xử lý bằng liên kết ngay trong form.


Trân trọng.
1,086 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education