top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc rà soát tiến độ tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 46

Chào các bạn,


Phòng Đào tạo đã chạy dữ liệu tốt nghiệp cho khóa 46 ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh đồng thời xuất bảng điểm xét tốt nghiệp của từng sinh viên,

Sinh viên và cố vấn học tập (có bảng tổng hợp của toàn khóa 46) để cùng rà soát xem có cần mở thêm học phần bổ sung trong học kỳ 1 để giúp sinh viên tốt nghiệp đúng thoiwf hạn. File danh sách của khóa 46 https://drive.google.com/open?id=1sQcwL9k8G1Gaf-KF1Wt1G0W1PIk4Y6b-&usp=drive_fs

Sinh viên điền thông tin phản hồi vào link này nhé: https://forms.gle/7NUhakqiYUo7Msud8

Thời gian phản hồi: đến ngày 15/8/2023

Thân ái.

1,154 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page