top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc rà soát tiến độ tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 46

Chào các bạn,


Phòng Đào tạo đã chạy dữ liệu tốt nghiệp cho khóa 46 ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh đồng thời xuất bảng điểm xét tốt nghiệp của từng sinh viên,

Sinh viên và cố vấn học tập (có bảng tổng hợp của toàn khóa 46) để cùng rà soát xem có cần mở thêm học phần bổ sung trong học kỳ 1 để giúp sinh viên tốt nghiệp đúng thoiwf hạn. File danh sách của khóa 46 https://drive.google.com/open?id=1sQcwL9k8G1Gaf-KF1Wt1G0W1PIk4Y6b-&usp=drive_fs

Sinh viên điền thông tin phản hồi vào link này nhé: https://forms.gle/7NUhakqiYUo7Msud8

Thời gian phản hồi: đến ngày 15/8/2023

Thân ái.

1,331 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page