top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc sinh viên gặp lỗi kỹ thuật trong kì thi học kỳ năm 2021-2022

Văn phòng khoa thông báo đến những bạn sinh viên gặp lỗi kỹ thuật trong kì thi học kì năm học 2021-2022 (thi online), nên không thể hoàn thành buổi thi, không nộp bài được. Những trường hợp này sẽ được bảo lưu và thi lại vào học kỳ gần nhất có học phần này được tổ chức.

Những bạn này điền link sau:

Khoa sẽ kiểm dò với biên bản sự cố trong phòng thi và lập danh để gửi về Phòng Khảo thí.

Thời gian điền from: trước ngày 10/10/2022.

Sau thời gian trên văn phòng khoa sẽ không giải quyết những vẫn đề liên quan đến sự việc này.

Thân ái./.

256 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page