top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Về việc triển khai công tác khai báo y tế cho sinh viên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường triển khai việc khai báo y tế cho sinh viên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021.

Đường link khai báo y tế như sau: http://bit.ly/kbyt_HCMUE_SV

Khoa đề nghị sinh viên thực hiện khai báo khách quan, trung thực.


Thân mến./.

211 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page