top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Về việc triển khai dạy học online

Updated: Mar 21, 2020

Văn phòng khoa thông báo,


Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM đã điều chỉnh kế hoạch đào tạo Học kì 2 năm học 2019-2020 và yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Để chủ động cũng như đảm bảo tiến độ dạy và học, nhất là hỗ trợ cho nhiều sinh viên kịp kế hoạch thực tập và tốt nghiệp, các thầy cô giảng viên của khoa sẽ tiến hành dạy online các học phần trong học kỳ này từ đây đến 6/4/2020.


Khoa đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của khoa để cập nhật thông báo từ lớp của mình:

- Facebook group "Khoa Anh và sinh viên": https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/

- Và các Facebook group của các học phần riêng biệt: https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/permalink/2405824239518367/


Một số học phần sẽ được tổ chức trên hệ thống LMS của khoa, sinh viên cần nắm các thông tin sau:

- Hệ thống LMS của khoa có địa chỉ tại: http://lms.khoaanh.hcmue.edu.vn/

- Tài khoản của sinh viên có định dạng sau: k + [mã số sinh viên] (chú ý K45 không có dấu chấm trong MSSV như các khóa khác)

Ví dụ: k42.01.701.001 | k4501701001

- Mật khẩu mặc định của tất cả các tài khoản đều là 12345678

- Sau khi đăng nhập, sinh viên có thể thay đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản.

- Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng tài khoản sinh viên tại đây: https://youtu.be/t4fWbslWkgg


Chú ý: Hiện tại khoa chỉ mới tạo tài khoản cho sinh viên theo từng lớp trên hệ thống LMS nên một số sinh viên sẽ chưa thể sử dụng tài khoản này được. Khi nào có thông báo về các lớp học phần mở trên LMS thì sinh viên sẽ có thể dùng tài khoản để truy cập lớp của mình.


Trân trọng.


5,099 views0 comments

Comments


bottom of page