top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Về việc triển khai lấy ý kiến đánh giá công tác tổ chức đăng ký học phần học kì II, năm học 2023-2024

Chào các bạn!

Nhằm có căn cứ để cải tiến công tác tổ chức đăng kí học phần cho các đợt sắp tới được tốt hơn, phòng Đào tạo gửi form khảo sát nhằm lấy ý kiến từ các sinh viên về công tác tổ chức đăng ký học phần ở học kì II, năm học 2023-2024.

Thời gian khảo sát từ ngày 24/04/2024 đến 11/05/2024.

Thân./.


257 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page