top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05/2022

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển các bạn thông tin đợt xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 như sau:

- Tra cứu thông tin tốt nghiệp: http://bit.do/tracuuketquatotnghiep

- Phản hồi thông tin tốt nghiệp: http://bit.do/phanhoi-ketquatotnghiep

- Tra cứu Giải đáp thắc mắc liên quan đến tốt nghiệp: http://bit.do/giaidapthacmac-totnghiep

Hạn chót để sinh viên phản hồi lại kết quả xét tốt nghiệp: Trước ngày 21/5/2022.

Thân ái./.

164 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page