top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

V/v đăng ký phúc khảo bài thi HK2

Chào các bạn

Sinh viên có nhu cầu phúc khảo bài thi cuối kỳ 2 học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (ENGL1400) và Lý luận va Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (ENGL1431, phòng B115, 116, 117, 118) đăng ký với Văn phòng khoa tiếng Anh (cách thức đóng lệ phí theo hướng dẫn của phòng Khảo thí)

Thời gian: đến hết ngày thứ 6, 19/8/2022

Cách thức đăng ký: gửi thông tin (họ và tên, mã SV, tên học phần, mà học phần, phòng thi, điểm thi kết thúc học phần) về email yenntho@hcmue.edu.vn

Các bạn đọc kỹ hướng dẫn và đăng ký đúng thời gian.

Thân ái./.68 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page