top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

V/v cảnh báo học tập/buộc thôi học đợt 1, HK2, NH 2023 - 2024, Dự kiến

Chào các bạn,

Thực hiện Kế hoạch năm học, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên (CTCT&HSSV) thực hiện xét cảnh báo học tập và buộc thôi học đợt 1, học kì 2, năm học 2023 - 2024 và lập ra danh sách dự kiến.

Phòng CTCT&HSSV đã thực hiện rà soát danh sách sinh viên và lập ra danh sách các sinh viên đã tự ý bỏ học nhiều học kỳ liên tục. Sinh viên thực hiện tra cứu, cụ thể như sau để xem thông tin:

- Bước 1: Truy cập vào trang web http://ctsv.hcmue.edu.vn/ , tìm và nhấp vào “Tra cứu Học bổng khuyến khích học tập, Cảnh báo học tập/Buộc thôi học và Nghị định 116/NĐ-CP”.

- Bước 2: Nhập 3 thông tin (mã số sinh viên, ngày sinh, số CCCD/CMND) và nhấn vào “Cảnh báo/ Buộc thôi học” để tra cứu.

Thông tin này cũng đã được gửi qua số điện thoại và email cá nhân do Trường cung cấp cho từng sinh viên có tên trong danh sách.

Những sinh viên có tên trong danh sách nếu có ý kiến phản hồi, liên hệ trực tiếp phòng CTCT&HSSV (A.109) hoặc gửi thư về hopthusinhvien@hcmue.edu.vn .

Thời gian tiếp nhận các phản hồi về Cảnh báo học tập/Buộc thôi học đến hết ngày 06/6/2024, mọi khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Thân ái./.

248 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page