top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

V/v cập nhật thông tin tiêm vaccine của sinh viên

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển các bạn thông báo về việc cập nhật thông tin tiêm vaccine của sinh viên:

"Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trường về việc phối hợp Ban Chủ nhiệm các khoa thống kê tình hình tiêm vaccine phòng Covid-19 của sinh viên để phục vụ cho công tác tổ chức đào tạo và quản lý người học của Trường;

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa triển khai thông tin cập nhật tình hình tiêm vaccine phòng Covid-19 của sinh viên hệ chính quy mà đơn vị quản lý. Cụ thể như sau:

1.Đường dẫn cập nhật thông tin: https://bit.ly/thongtintiemvaccineSV

2. Đối tượng: Tất cả sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/07/2022.

4. Banner đính kèm

Phòng CTCT-HSSV kính đề nghị quý đơn vị truyền thông và hướng dẫn sinh viên cập nhật thông tin để Phòng tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng."

Các bạn lưu ý thời gian để cập nhật thông tin đúng thời hạn.banner
.jpg
Download JPG • 849KB

Thân ái./.

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page