top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v dự kiến danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập và buộc thôi học lần 1 năm học 2021 - 2022Khoa TIẾNG ANH - DKL2 BTH - LAN 1 2021-2022
.xlsx
Download XLSX • 12KB

Khoa TIẾNG ANH - DKL2 CBHT - LAN 1 2021-2022
.xlsx
Download XLSX • 14KB


737 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page