top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v Danh sách dự kiến lần 3 sinh viên bị cảnh báo học tập và buộc thôi học lần 1 năm học 2021-2022

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 - 2022, Văn phòng Khoa gửi các bạn danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập và buộc thôi học từ khóa 44 đến khóa 47 lần 1 năm học 2021 - 2022 (dự kiến lần 3).

Trong trường hợp sinh viên có phản hồi về danh sách trên, vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử hopthusinhvien@hcmue.edu.vn trước 17g00 ngày 14/6/2022 (Thứ Ba) để được giải đáp.


Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức về việc cảnh báo học tập và buộc thôi học lần 1 năm học 2021 - 2022, mọi khiếu nại sau đó sẽ không được giải quyết.


Thân./.DSSV-DKL3-BTH-KHOA TIẾNG ANH
.xlsx
Download XLSX • 12KB

DSSV-DKL3-CBHT-KHOA TIẾNG ANH
.xlsx
Download XLSX • 13KB

645 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page