top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v Danh sách dự kiến tuyên dương sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc NH 2021-2022

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch năm học; Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin từ Phòng CTCT-HSSV về danh sách dự kiến tuyên dương sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2021-2022 ;

Thông tin cụ thể như sau:

  1. Đường link danh sách dự kiến: https://bit.ly/DSSV_DKLan1_tuyenduong_NH_21-22

  2. Thời gian tiếp nhận và phản hồi thông tin về dự kiến danh sách tuyên dương sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc là đến hết ngày 30/9/2022.

  3. Mọi thắc mắc về dự kiến danh sách tuyên dương sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc, sinh viên liên hệ trực tiếp email tại địa chỉ hopthusinhvien@hcmue.edu.vn

Thân./.

397 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page