top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v Danh sách dự kiến tuyên dương sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc NH 2021-2022

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch năm học; Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin từ Phòng CTCT-HSSV về danh sách dự kiến tuyên dương sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2021-2022 ;

Thông tin cụ thể như sau:

  1. Đường link danh sách dự kiến: https://bit.ly/DSSV_DKLan1_tuyenduong_NH_21-22

  2. Thời gian tiếp nhận và phản hồi thông tin về dự kiến danh sách tuyên dương sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc là đến hết ngày 30/9/2022.

  3. Mọi thắc mắc về dự kiến danh sách tuyên dương sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc, sinh viên liên hệ trực tiếp email tại địa chỉ hopthusinhvien@hcmue.edu.vn

Thân./.

404 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page