top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v email quảng bá các chương trình đào tạo của các đơn vị bên ngoài

Văn phòng khoa Anh thông báo,


Dạo gần đây khoa nhận được phản ánh của sinh viên về việc các bạn nhận được email quảng bá các chương trình đào tạo từ các đơn vị bên ngoài. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy đây là các email gửi qua mailing list của một hệ thống tự động. Nếu các thông tin không liên quan đến bản thân, các bạn có thể chọn bỏ email ra khỏi danh sách nhận tin bằng cách ấn vào Unsubcribe ở cuối email.


Khoa cũng khuyên các bạn cẩn trọng khi cung cấp email cho các đơn vị bên ngoài.

Khoa tiếng Anh luôn tôn trọng quyền riêng tư của sinh viên và không bao giờ cung cấp thông tin liên lạc của các bạn ra bên ngoài.


Trân trọng.

181 views0 comments

Comments


bottom of page