top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

V/v giới thiệu và sử dụng trang thi thử Đánh giá NLực NN theo khung năng lực 6 bậc dùng cho VN

Chào các bạn!

Thực hiện công văn số 63/KTQG-TBCN ngày 25/10/2021 của Cục Quản lý chất lượng – Trung tâm Khảo thí quốc gia – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu và sử dụng trang thi thử Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam với hình thức thi trên máy tính;

Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Trường về việc triển khai đến người học, Khoa tiếng Anh xin thông báo địa chỉ trang thi thử như sau:


(đánh giá năng lực ngoại ngữ/Thi thử bài thi ĐGNLNN)


Thân chào./.


956-63-KTQG-TBCN
.pdf
Download PDF • 859KB

380 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page