top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

V/v giới thiệu và sử dụng trang thi thử Đánh giá NLực NN theo khung năng lực 6 bậc dùng cho VN

Chào các bạn!

Thực hiện công văn số 63/KTQG-TBCN ngày 25/10/2021 của Cục Quản lý chất lượng – Trung tâm Khảo thí quốc gia – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu và sử dụng trang thi thử Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam với hình thức thi trên máy tính;

Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Trường về việc triển khai đến người học, Khoa tiếng Anh xin thông báo địa chỉ trang thi thử như sau:


http://ntc.moet.gov.vn

(đánh giá năng lực ngoại ngữ/Thi thử bài thi ĐGNLNN)


Thân chào./.


956-63-KTQG-TBCN
.pdf
Download PDF • 859KB

367 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page