top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

V/v mở lớp Thực tập Nghề nghiệp 2 HK hè 2021-2022

Chào các bạn,

Khoa tiếng Anh sẽ mở lớp học phần Thực tập nghề nghiệp hè năm học 2021-2022 dành cho các bạn sinh viên năm 4 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch và Thương mại) đủ điều kiện (hoàn thành Thực tập nghề nghiệp 1 và tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ).

Thời gian đăng ký: từ 28/6-9/7/2022

Thời gian thực tập: từ 11/7-4/9/2022

Thời gian nộp bài: 12/9/2022 (nộp tại phòng B603, cô Yến)

Các bạn sinh viên đăng ký theo link dưới đây:

Sinh viên lưu ý:

- Sau ngày 9/7/2022 link đăng ký sẽ đóng lại, Văn phòng khoa sẽ không giải quyết những trường hợp phát sinh liên quan việc đăng ký.

- Với các bạn sinh viên đến ngày 9/7/2022, chưa tìm được cơ sở thực tập, văn phòng khoa sẽ ghi nhận và chờ bổ sung thông tin sau (thời gian bổ sung thông tin sẽ kéo dài đến ngày 16/7/2022). Sau ngày này, nếu sinh viên không có thông tin về cơ sở thực tập, văn phòng khoa sẽ gạch tên khỏi danh sách đăng ký. (Chỉ chấp nhận bổ sung với các trường hợp đã đăng ký trước đó).

- Sinh viên thực tập đúng thời gian của kế hoạch.

- Tên giáo viên hướng dẫn sẽ được thông báo sau ngày 9/7/2022.

- Sinh viên thường xuyên theo dõi thông tin trên website của khoa để biết các thông báo liên quan kế hoạch thực tập.

Thân ái./.

686 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page