top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v Ngày hội giáo dục Pháp – “Bienvenue en France”

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin Ngày hội giáo dục Pháp “Bienvenue en France”.

Với mục tiêu giúp cho khách tham dự tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học Pháp, chương trình đào tạo, chương trình học bổng, phương thức tuyển sinh và xin thị thực. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 9:00 – 17:00, Chủ nhật (09/10/2022).

Khu vực: Khách sạn Rex – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức chủ trì: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Đối tượng: Sinh viên có quan tâm đến chương trình.

Sinh viên tìm hiểu về sự kiện tại đường link:

https://www.bienvenueenfrance-vietnam.com

Thân./.


128 - 221007 - TB Ngay hoi giao duc Phap - Bienvenue en France
.pdf
Download PDF • 454KB

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page