top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v Ngày hội giáo dục Pháp – “Bienvenue en France”

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin Ngày hội giáo dục Pháp “Bienvenue en France”.

Với mục tiêu giúp cho khách tham dự tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học Pháp, chương trình đào tạo, chương trình học bổng, phương thức tuyển sinh và xin thị thực. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 9:00 – 17:00, Chủ nhật (09/10/2022).

Khu vực: Khách sạn Rex – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức chủ trì: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Đối tượng: Sinh viên có quan tâm đến chương trình.

Sinh viên tìm hiểu về sự kiện tại đường link:

Thân./.


128 - 221007 - TB Ngay hoi giao duc Phap - Bienvenue en France
.pdf
Download PDF • 454KB

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page