top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v rà soát danh sách sinh viên các ngành đào tạo giáo viên K48 đăng ký Nghị định số 116/2020/MĐ-CP

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo về việc rà soát danh sách sinh viên các ngành đào tạo giáo viên khóa 48 đăng ký nghị định số 116/2020/NĐ-CP, như sau:

Sinh viên các ngành đào tạo giáo viên kiểm tra danh sách đăng ký Nghị định số 116/2020/NĐ-CP theo đường dẫn sau đây: http://bit.ly/danhsach116 hoặc quét mã QR code sau:


Hiện nay chỉ có 03 hình thức để sinh viên lựa chọn: 1. Đăng ký theo phương thức đặt hàng tỉnh Long An (đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tỉnh Long An) 2. Đăng ký theo phương thức nhu cầu xã hội 3. Đăng ký theo nhu cầu cá nhân (Không đăng ký). Lưu ý: Thời gian phản hồi thông tin trước 17 giờ 00 ngày 22/11/2022. Sau thời gian trên, các ý kiến trao đổi khác sẽ không được giải quyết. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp tại phòng A109 hoặc email: nghidinh116@hcmue.edu.vn.

Thân./.

90 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page