top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v Tổng hợp thông tin SV nhiễm Covid-19 sau thời gian đi thực tập và học trực tiếp tại Trường

Chào các bạn!


Thực hiện kế hoạch số 20/KH-ĐHSP ngày 26/01/2022 của Hiệu trưởng về việc tổ chức dạy, học trực tiếp tại Trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc tổng hợp thông tin sinh viên nhiễm Covid-19 sau thời gian đi thực tập và học trực tiếp tại Trường, Văn phòng Khoa thông tin đến các bạn sinh viên đang điều trị nhiễm Covid-19 cung cấp thông tin theo đường dẫn sau: https://bit.ly/Tong-hop-thong-tin-SV-F0

Văn phòng Khoa lưu ý, đây là nội dung quan trọng, Khoa yêu cầu các bạn sinh viên nhiễm Covid -19 thực hiện đầy đủ để có căn cứ báo cáo Lãnh đạo Trường về tình hình sinh viên nhiễm Covid-19.


Thân./.

573 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page