top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v Thông báo chương trình trao đổi sinh viên năm học 2022-2023 Trường Đại học Pai Chai

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo từ Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc (PCU) về chương trình trao đổi sinh viên năm học 2022-2023. Chương trình học bổng như sau:

Thời gian: Một hoặc hai học kỳ. Số lượng: 04 suất/năm.

Nội dung chương trình:

+ Đối với sinh viên có TOPIK 2 hoặc thấp hơn, hoặc không biết tiếng Hàn:

- Sinh viên học tiếng Hàn tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Trường PCU;

- Sinh viên sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Hàn ngay khi nhập học để được xếp lớp;

- Các môn học: Nghe, nói, đọc viết, ngữ pháp và từ vựng. Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký 1 môn 3 tín chỉ tự chọn. Tổng cộng 18 tín chỉ.

+ Đối với sinh viên có TOPIK 3 hoặc hơn: sinh viên có quyền tham gia tất cả các ngành đại học đang được đào tạo tại trường PCU. Các lớp đều được giảng dạy bằng tiếng Hàn. Ví dụ: Ngôn ngữ Hàn, Tiếng Hàn thương mại, Thực hành soạn thảo Word, Thực hành đánh giá khả năng ngôn ngữ tiếng Hàn, Khoa học Đời sống, Nói và Viết, Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, Tiếp xúc với xã hội Hàn Quốc, Đọc và Viết, Thuyết trình tiếng Hàn, Văn học Hàn Quốc, Lịch sử Hàn Quốc.

Lưu ý: Các môn học trên có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế.

Yêu cầu ứng viên:

- Là sinh viên chính quy của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Sinh viên có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia vào các phong trào hoặt động sinh viên do nhà trường tổ chức.

Hạn chót đăng ký:

- Hạn chót nộp hồ sơ về Phòng Hợp tác Quốc tế, 17g00 ngày 15/12/2022;

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: Dự kiến trong vòng 7 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ.

Lưu ý: Phòng Hợp tác Quốc tế chỉ tổ chức phỏng vấn nếu số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển lớn hơn số lượng học bổng được cấp. Nếu số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển ít hơn số lượng học bổng, Phòng Hợp tác Quốc tế sẽ tiến hành xét tuyển và tiến cử tham gia chương trình.

- Kết quả trúng tuyển sẽ được Phòng Hợp tác Quốc tế sẽ thông báo đến các sinh viên đạt học bổng để hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu nhập học của trường Đại học Pai Chai trước ngày 31/12/2022.

Kính đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên về chương trình học bổng này. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Phòng Hợp tác Quốc tế Phòng A.111 gặp CV. Thái Hoàng Thạch; Email thachth@hcmue.edu.vn; Điện thoại 0937.188.251.

Thân./.


150 - 221031 - HB Paichai, Hàn Quốc
.pdf
Download PDF • 1.30MB


79 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page