top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v thông báo tuyển dụng VC trong các đơn công lập thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Công văn số 1614/SGDĐT-TCCB&CTTT ngày 11/8/2023 về việc thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Thân./.


CV_1614_Tuyen-dung-vien-chuc-so-GD&ĐT-tinh-Son-La
.pdf
Download PDF • 712KB

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page