top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v Thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2022

Chào các bạn,

Văn phòn Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tại thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh tại nước CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2022 như sau:


Thời gian: 2022

Khu vực: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Yêu cầu ứng viên:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài;

- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển;

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;

- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ);

- Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào và cơ sở đào tạo tại Lào;

- Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng.

Nội dung chi tiết của chương trình các bạn vui lòng xem tại thông báo đính kèm

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem thông tin đính kèm hoặc liên hệ email Phòng Hợp Tác Quốc Tế: phonghtqt@hcmue.edu.vn

Thân./.


84 - 220624 - TB Tuyen sinh di Lao
.pdf
Download PDF • 1.02MB

510-692-TB-BGDĐT
.pdf
Download PDF • 14.15MB


58 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page