top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v thông tin học bổng tại Trường Đại học Quốc lập Chi Nan, Đài Loan (Trung Quốc)

Được thành lập vào năm 1995 tại miền Trung Đài Loan (Trung Quốc), Trường Đại học Quốc lập Chi Nan (NCNU) có sứ mệnh gìn giữ những giá trị văn hóa cổ điển, đồng thời ươm mầm phát triển những hạt giống khoa học trẻ với năng lực và phẩm chất trí tuệ mang tính toàn cầu. Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin về học bổng tại trường Đại học Quốc lập Chi Nan, Đài Loan (Trung Quốc) với thông tin cụ thể như sau:

1. Khung thời gian:

- Nộp hồ sơ ứng tuyển nhập học: 06/02/2023 – 10/04/2023.

- Kết quả tuyển sinh được công bố: Tuần 02 của tháng 06/2023 (Dự kiến).

- Thông báo nhập học được gửi qua đường bưu điện: Tuần 03 của tháng 06/2023 (Dự kiến).

2. Buổi hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến:

- Thời gian: Thứ Tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023 (13:00-15:00 GMT+8).

- Hình thức: Trực tuyến.

- Cách thức đăng ký: Tham khảo đường link bên dưới

3. Khu vực: Đài Loan (Trung Quốc)

4. Cơ sở giáo dục đại học tiếp nhận: Đại học Quốc lập Chi Nan, Đài Loan (Trung Quốc).

5. Kinh phí học bổng: Bao gồm học bổng hỗ trợ và miễn giảm học phí.

6. Hỗ trợ của học bổng:

- Chương trình Thạc sĩ: Học bổng từ 2.000 – 4.000 Đài Tệ/tháng, được cấp trong 12 tháng/năm và kéo dài tối đa trong 2 năm.

- Chương trình Tiến sĩ: Học bổng từ 6.000 – 8.000 Đài Tệ/tháng, được cấp trong 12 tháng/năm và kéo dài tối đa trong 4 năm.

- Lưu ý: Miễn học phí (mỗi tín chỉ): tối đa 12 tín chỉ mỗi học kỳ, kéo dài trong 2 năm với chương trình Thạc sĩ và 4 năm với chương trình Tiến sĩ. Đối với chương trình Cử nhân: thời gian kéo dài tối đa 4 năm.

7. Đối tượng đăng ký tham gia: Sinh viên và học viên cao học đang theo học tại Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Các chuyên ngành đào tạo:

· Khoa Nhân văn: Lịch sử Trung Quốc, Ngôn ngữ và Văn học Nước ngoài, Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Xã hội học, Nhân học, Sư phạm tiếng Trung, Đông Phương học, Quản trị kinh doanh, Tiếp thị truyền thông xã hội, Văn hóa sáng tạo,…

· Khoa Quản trị: Kinh doanh Quốc tế, Kinh tế học, Tài chính ngân hàng, Quản trị thông tin, Quản trị ngành dịch vụ lữ hành, du lịch, khách sạn, Quản trị chiến lược phát triển ngành công nghiệp mới, Các chương trình quản lý liên ngành liên quan quản trị,…

· Khoa Giáo dục: Quản lý giáo dục, Chính sách giáo dục, Dịch vụ hỗ trợ tư vấn giáo dục, Quản lý phát triển nhân lực, Tâm lý giáo dục, Các chương trình quản lý liên ngành liên quan giáo dục,…

· Khoa Khoa học và Công nghệ: Công nghệ thông tin, các ngành kỹ thuật, Kỹ thuật xây dựng dân dụng, Kỹ thuật điện tử, Hóa học ứng dụng, Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ sinh học, Công nghệ AI và Rô bốt, Công nghệ kỹ thuật Quang điện tử,…

Lưu ý: Để biết thêm về thông tin học bổng, ứng viên đăng ký tham gia vào buổi hướng dẫn do Trường Đại học Quốc lập Chi Nan tổ chức vào ngày 22/03/2023 (trực tuyến).

9. Thông tin về chương trình sau Đại học: Sinh viên quan tâm đến thông tin thêm về chương trình sau Đại học, vui lòng truy cập đường link sau:

Thân./.34 - 230320 - HB tai Truong DH Quoc Lap Chi Nan, Dai Loan (TQ)
.pdf
Download PDF • 1.24MB

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page