top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v thực hiện khảo sát xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Chào các bạn!

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc triển khai công văn số 2442/BGDĐT-GDĐH ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện khảo sát xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học;

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin và link khảo sát, đề nghị các bạn thực hiện khảo sát theo đường dẫn sau:

1. Link khảo sát dành cho sinh viên: https://bit.ly/khaosat_BGDDT

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2022

Thân./.


478-2442-BGDĐT-GDĐH
.pdf
Download PDF • 406KB

82 views0 comments

Recent Posts

See All

Коментарі


bottom of page