• Van Phong Khoa Anh

V/v thi các môn Phiên Dịch trên máy

Văn phòng khoa xin gửi đến các bạn sinh viên hướng dẫn cách làm bài thi phiên dịch trên máy:

  • Sinh viên cần có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi để làm thủ tục.

  • Sinh viên được yêu cầu mang khẩu trang trong toàn bộ thời gian thi.

  • Các vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Giấy trắng, bút chì, viết bi, thẻ sinh viên.

Trân trọng.

343 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education