top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v thi các môn Phiên Dịch trên máy

Văn phòng khoa xin gửi đến các bạn sinh viên hướng dẫn cách làm bài thi phiên dịch trên máy:

  • Sinh viên cần có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi để làm thủ tục.

  • Sinh viên được yêu cầu mang khẩu trang trong toàn bộ thời gian thi.

  • Các vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Giấy trắng, bút chì, viết bi, thẻ sinh viên.

Trân trọng.

352 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page