top of page
  • Van Phong Khoa Anh

V/v thi các môn Phiên Dịch trên máy

Văn phòng khoa xin gửi đến các bạn sinh viên hướng dẫn cách làm bài thi phiên dịch trên máy:

  • Sinh viên cần có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi để làm thủ tục.

  • Sinh viên được yêu cầu mang khẩu trang trong toàn bộ thời gian thi.

  • Các vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Giấy trắng, bút chì, viết bi, thẻ sinh viên.

Trân trọng.

347 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page