• Van Phong Khoa Anh

V/v thi môn TOEIC trên phòng máy

Khoa tiếng Anh xin gửi đến các bạn sinh viên thi môn TOEIC thông báo sau:

- Sinh viên xem danh sách chia phòng và tài khoản thi tại link sau: https://tinyurl.com/toeic2019khoaanh


- Hướng dẫn làm bài thi trên máy tính: https://tinyurl.com/thitrenmay-khoaanh


Sinh viên cần có mặt tại phòng thi 20 phút trước giờ thi, mang theo thẻ sinh viên.

Trân trọng.

253 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education