top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v thi môn TOEIC trên phòng máy

Khoa tiếng Anh xin gửi đến các bạn sinh viên thi môn TOEIC thông báo sau:

- Sinh viên xem danh sách chia phòng và tài khoản thi tại link sau: https://tinyurl.com/toeic2019khoaanh


- Hướng dẫn làm bài thi trên máy tính: https://tinyurl.com/thitrenmay-khoaanh


Sinh viên cần có mặt tại phòng thi 20 phút trước giờ thi, mang theo thẻ sinh viên.

Trân trọng.

257 views0 comments

Comments


bottom of page