top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2021

Căn cứ Kế hoạch số 336/KH-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021”; Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021”;


Thực hiện Công văn số 3038/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021,


Văn phòng Khoa Tiếng Anh thông tin về Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021” như sau:

Chi tiết về Thể lệ của Cuộc thi tham khảo tại: https://hocvalamtheobac.vn/

Sản phẩm truyền thông được đăng tải tại: https://bit.ly/CuocthiHocvalamtheoBac

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ô. Nguyễn Huỳnh Thanh Hiếu - CV Phòng CTCT&HSSV, số điện thoại: 0937 948 910.


336_KH_BGDDT.signed
.pdf
Download PDF • 3.38MB
QD1170
.pdf
Download PDF • 1.61MB
CV3038
.pdf
Download PDF • 928KB
CV_Cuocthi_Cuoc thi Tuoi tre hoc va lam theo loi Bac 2021
.pdf
Download PDF • 419KB

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page