top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

V/v triển khai sử dụng Hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến


Văn phòng khoa chuyển các bạn hoạch số 262/KH-ĐHSP ngày 12/6/2023 về việc triển khai sử dụng Hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến.

1. Kế hoạch số 262/KH-ĐHSP ngày 12/6/2023 về việc triển khai sử dụng Hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến.

2. Đường dẫn của chuyên trang đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến: https://drl.hcmue.edu.vn/

2. Thời gian tiếp cận hệ thống: từ ngày 26/6/2023 đến hết ngày 03/7/2023.

3. Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên từ khóa 48 đến khóa 46, cố vấn học tập và chuyên viên phụ trách công tác sinh viên tại Khoa.

- T ài khoản Sinh viên: - Account: MSSV - Password: ngày sinh (định dạng dd/mm/yyyy)

4. Tài liệu tập huấn: https://bit.ly/tailieutaphuanhethongDRL

5. Bài viết và poster truyền thông về kế hoạch triển khai sử dụng Hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến.

6. Bài viết và poster truyền thông quy trình thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trên chuyên trang đánh giá kết quả rèn luyện trực tuyến.

7. Các mốc thời gian cần lưu ý:

- Hạn cuối tiếp nhận phản hồi các ý kiến thắc mắc sau thời gian tiếp cận hệ thống là 17h ngày 05/7/2023.

- Thời gian tổ chức hội nghị triển khai vận hành hệ thống: dự kiến 14g00 đến 16g30, thứ 6, ngày 07/07/2023 tại phòng A313 cơ sở . Mỗi khóa cử 1 đại diện tham

- Thời gian triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kì 2 năm học 2022-2023 (đợt 2) chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 24/7/2023 đến hết ngày 04/08/2023.

Các bạn lưu ý đây là thông báo quan trọng, các bạn đọc kỹ và làm theo hướng dẫn với các mốc thời gian như thông báo.

Thân ái./.

BÀI TRUYỀN THÔNG
.docx
Download DOCX • 17KB

KH262-ĐHSP-Trien khai he thong DRL
.pdf
Download PDF • 1.29MB

Info truyền thông 1
.png
Download PNG • 1.08MB

Info Truyền thông 2.1
.PNG
Download PNG • 157KB

Info Truyền thông 2.2
.PNG
Download PNG • 132KB

2,246 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page