top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v xét cảnh báo học tập sinh viên K48 đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học

Chào các bạn K48 Cao đẳng liên thông Đại học!

Thực hiện về quy trình công tác học vụ, Văn phòng Khoa gửi các bạn danh sách dự kiến lần 1 sinh viên Khoá 48 đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học bị cảnh báo học tập (tệp đính kèm, sheet DS CBHT).

Các sinh viên có tên trong danh sách, nếu có ý kiến phản hồi, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên (A109) hoặc gửi thư về hopthusinhvien@hcmue.edu.vn . Thời gian tiếp nhận các phản hồi đến hết ngày 06/10/2023, mọi khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Thân./.


DS CBHT K48 VLVH-DK1
.xlsx
Download XLSX • 22KB


191 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page