top of page
  • Van Phong Khoa Anh

[VLVH] - thời khóa biểu HK2 NH2022-2023

Chào các bạn lớp VLVH!

Văn phòng Khoa gửi các bạn lớp VLVH - Long An thời khóa biểu HK2 NH2022-2023.

Thân./.


TKB VLVH K48 HK2 22-23
.xlsx
Download XLSX • 449KB

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page