top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[VLVH] - Thời khóa biểu tháng 5 và 6 NH 2022-2023 Lớp Long An K48

Chào các bạn

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thời khóa biểu tháng 5 và 6 NH 2022-2023 Lớp Long An K48, học tại phòng A103, 280 An Dương Vương Quận 5.

Thân./.

520 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page