top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[VLVH] - Thời khóa biểu tháng 5 và 6 NH 2022-2023 Lớp Long An K48

Chào các bạn

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thời khóa biểu tháng 5 và 6 NH 2022-2023 Lớp Long An K48, học tại phòng A103, 280 An Dương Vương Quận 5.

Thân./.

434 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page