top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Xác nhận thông tin sinh viên K41

Updated: Mar 29, 2019

Để việc xét tốt nghiệp và in bằng tốt nghiệp cho K41 trong tương lai không có sai sót ở thông tin cá nhân, phiền các bạn sinh viên K41 lên văn phòng khoa B603 (gặp Cô Hồng Yến) kiểm tra và ký tên xác nhận thông tin các nhân của mình.


1) Sinh viên tiến hành kiểm tra các thông tin cá nhân; nếu có thông tin bị sai, gạch bỏ thông tin SAI và ghi lại thông tin ĐÚNG đồng thời ký tên ngay phía trên, bên phải chỗ sửa;


2) Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về độ chính xác thông tin của cá nhân sau khi đã ký tên;


Xem trước danh sách thông tin ở đây.


Các bạn phải lên VP khoa ký tên xác nhận (dù thông tin đã đúng) nhé.

Thời gian: Từ ngày 27/03/2019 đến 12/04/2019.


Danh sách này sau đó sẽ được gửi lại cho P. Đào Tạo để sau này in bằng Tốt nghiệp.


Thân mến.676 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page