top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Xử lý học vụ đối với sinh viên đã hết thời gian đào tạo (từ K39 đến K41)

Chào các bạn,

Thực hiện Kế hoạch năm học, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên đã thực hiện gửi email và tin nhắn đến từng sinh viên từ khóa 39 và khóa 41 dự kiến bị buộc thôi học do hết thời gian đào tạo. Các bạn sinh kiểm tra và phản hồi lại.

Thời gian tiếp nhận các phản hồi đến hết ngày 22/5/2024. Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức về việc buộc thôi học đối với sinh viên đã hết thời gian đào tạo theo quy chế, mọi kiến nghị sau đó sẽ không được giải quyết.

Trân trọng./.


72 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page