TỔ BỘ MÔN

Khoa Tiếng Anh có 6 tổ bộ môn:

1. Tổ Giáo Học Pháp

2. Tổ Ngôn Ngữ Học 

3. Tổ Kỹ Năng - Biên-Phiên Dịch

4. Tổ Văn Học-Đất Nước Học

5. Tổ Tiếng Anh Thương Mại

6. Tổ Tiếng Anh Đại Cương

ĐỘI NGŨ
GIẢNG HUẤN

Khoa Tiếng Anh hiện có hơn 40 giảng viên được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ học, biên phiên dịch và tiếng Anh thương mại

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. Nguyễn Thanh Bình

Trưởng Khoa

Email: binhnth@hcmue.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Phó Trưởng Khoa

Email: tungnth@hcmue.edu.vn

ThS. Tạ Tú Quỳnh

Phó Trưởng Khoa

Email: quynhtt@hcmue.edu.vn

CÁC TỔ BỘ MÔN

Tổ Giáo Học Pháp

Phụ trách giảng dạy các học phần Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Giảng Tập, Ứng dụng CNTT trong dạy học, Phát triển khả năng tự học, Phát triển năng lực tự bồi dưỡng của giáo viên... 

Tổ Trưởng: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng 

Tổ Ngôn Ngữ Học

Phụ trách giảng dạy các học phần Ngôn ngữ học 1 & 2, Phân tích ngôn từ, Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học tri nhận... 

Tổ Trưởng: ThS. Trương Thị Thanh Hoa

Tổ Kỹ Năng - Biên-Phiên Dịch

Phụ trách giảng dạy các học phần Kỹ Năng Nghe-Nói, Kỹ Năng Đọc-Viết, Biên dịch báo chí, Phiên dịch báo chí, Biên dịch du lịch, Phiên dịch du lịch, Biên dịch Thương Mại, Phiên dịch Thương Mại...

Tổ Trưởng: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Tổ Văn Học-Đất Nước Học

Phụ trách giảng dạy các học phần Văn học Anh, Văn học Mỹ, Hoa Kỳ học, Giao tiếp liên văn hóa, Tính hài hước trong văn học Anh... 

Tổ Tiếng Anh Thương Mại

Phụ trách giảng dạy các học phần Kỹ năng Đọc-Viết TM, Kỹ năng Nghe-Nói TM, Tổng quan TM, Quản trị học, Tiếp thị, Nghiên cứu TM... 

Tổ Trưởng: TS. Nguyễn Thanh Bình

Tổ Tiếng Anh Đại Cương

Phụ trách giảng dạy các học phần Tiếng Anh đại cương cho các đơn vị khác trong trường. 

Tổ Trưởng: ThS. Lý Nhựt Thiện

VIÊN CHỨC VĂN PHÒNG

Nguyễn Tất Hồng Yến

Thư ký giáo vụ

Email: yenntho@hcmue.edu.vn

Tô Anh Đào

Thư ký giáo vụ

Email: daota@hcmue.edu.vn

Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Tiếng Anh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tin nhắn của bạn sẽ được gửi dưới hình thức email cho Khoa Tiếng Anh, vui lòng chú ý ngôn ngữ và soạn toàn bộ nội dung trong 1 tin nhắn.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

 

  • Facebook Classic

Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education