Wave
Near ED.jpg
TỔ BỘ MÔN
IMG_2748.jpg
ĐỘI NGŨ GIẢNG HUẤN
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
TỔ BỘ MÔN

Tổ Giáo Học Pháp

Phụ trách giảng dạy các học phần Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Giảng Tập, Ứng dụng CNTT trong dạy học, Phát triển khả năng tự học, Phát triển năng lực tự bồi dưỡng của giáo viên... 

Tổ trưởng: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng 

Tổ Ngôn Ngữ Học

Phụ trách giảng dạy các học phần Ngôn ngữ học 1 & 2, Phân tích ngôn từ, Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học tri nhận... 

Tổ Trưởng: ThS. Trương Thị Thanh Hoa

Tổ Kỹ Năng - Biên-Phiên Dịch

Phụ trách giảng dạy các học phần Kỹ Năng Nghe-Nói, Kỹ Năng Đọc-Viết, Biên dịch báo chí, Phiên dịch báo chí, Biên dịch du lịch, Phiên dịch du lịch, Biên dịch Thương Mại, Phiên dịch Thương Mại...

Tổ Trưởng: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Tổ Văn Học-Đất Nước Học

Phụ trách giảng dạy các học phần Văn học Anh, Văn học Mỹ, Hoa Kỳ học, Giao tiếp liên văn hóa, Tính hài hước trong văn học Anh... 

Tổ Tiếng Anh Thương Mại

Phụ trách giảng dạy các học phần Kỹ năng Đọc-Viết TM, Kỹ năng Nghe-Nói TM, Tổng quan TM, Quản trị học, Tiếp thị, Nghiên cứu TM... 

 

Tổ Trưởng: TS. Nguyễn Thanh Bình

Tổ Tiếng Anh Đại Cương

Phụ trách giảng dạy các học phần Tiếng Anh đại cương cho các đơn vị khác trong trường. 

 

Tổ Trưởng: ThS. Lý Nhựt Thiện

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG

Cô Nguyễn Tất Hồng Yến

THƯ KÝ GIÁO VỤ

Email: yenntho@hcmue.edu.vn

Cô Tô Anh Đào

THƯ KÝ GIÁO VỤ

Email: daota@hcmue.edu.vn

KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education