top of page
Business Conference

Bồi Dưỡng Giáo Viên

TruongDHSP.jpg

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học sư phạm trọng điểm Quốc gia, đào tạo đại học, sau đại học, tổ chức nghiên cứu về giáo dục và các ngành khoa học khác để phục vụ tốt nhu cầu đào tạo giáo viên chất lượng cao, nhu cầu nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thành phía Nam và cả nước.

49349030_10215874252743525_3216521348939

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trường đã chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ bồi dưỡng, thực hiện tập huấn nội bộ và trao đổi, thống nhất kế hoạch giảng dạy và đánh giá, đảm bảo khi triển khai thực tế được đồng bộ, hiệu quả.

bottom of page