Bồi Dưỡng Giáo Viên

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học sư phạm trọng điểm Quốc gia, đào tạo đại học, sau đại học, tổ chức nghiên cứu về giáo dục và các ngành khoa học khác để phục vụ tốt nhu cầu đào tạo giáo viên chất lượng cao, nhu cầu nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thành phía Nam và cả nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trường đã chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ bồi dưỡng, thực hiện tập huấn nội bộ và trao đổi, thống nhất kế hoạch giảng dạy và đánh giá, đảm bảo khi triển khai thực tế được đồng bộ, hiệu quả.

KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education