Tổ Tiếng Anh Thương Mại

IMG_3821.jpg

TS. NGUYỄN THANH BÌNH

Tổ trưởng

Email: binhnth@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2752.jpg

ThS. ĐÀO XUÂN PHƯƠNG TRANG

Giảng viên

Email: trangdxp@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2798.jpg

ThS. ĐINH TRẦN HẠNH NGUYÊN

Giảng viên

Email: nguyendth@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2762.jpg

ThS. PHAN THANH BÍCH HUYỀN

Giảng viên

Email: huyenptb@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2716.jpg

ThS. ĐOÀN THANH PHƯƠNG

Giảng viên

Email: phuongdt@hcmue.edu.vn

Biodata

17-512.png

ThS. NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ

Giảng viên

Email: hantng@hcmue.edu.vn

Biodata

KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education