top of page

Tổ Tiếng Anh Thương Mại

IMG_2752.jpg

ThS. ĐÀO XUÂN PHƯƠNG TRANG

Phụ trách bộ môn

Email: trangdxp@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2798.jpg

ThS. ĐINH TRẦN HẠNH NGUYÊN

Phó trưởng khoa

Email: nguyendth@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2762.jpg

ThS. PHAN THANH BÍCH HUYỀN

Giảng viên

Email: huyenptb@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2716.jpg

ThS. ĐOÀN THANH PHƯƠNG

Giảng viên

Email: phuongdt@hcmue.edu.vn

Nghiên cứu sinh tại IAE Paris - Sorbonne Business School, Pháp

IMG_9282.JPG

ThS. NGUYỄN HỒ THANH TRÚC

Giảng viên

Email: trucnht@hcmue.edu.vn

Biodata

XuanVuong.jpg

ThS. HỒ THỊ XUÂN VƯƠNG

Giảng viên

Email: vuonghtx@hcmue.edu.vn

Biodata

bottom of page