top of page

Tổ Kỹ Năng - Biên-Phiên Dịch

IMG_3821_edited_edited.jpg

TS. NGUYỄN THANH BÌNH

Trưởng Khoa kiêm Trưởng bộ môn

IMG_2780_edited.jpg

PGS. TS. NGUYỄN THANH TÙNG

Giảng viên cao cấp

Email: tungnth@hcmue.edu.vn

Biodata

thu trang_edited_edited.png

ThS. NGUYỄN THỊ THU TRANG

Giảng viên

Email: trangntth@hcmue.edu.vn

Biodata

LMI PCSL Portrait-17 Jun 16 -64 b.jpg

ThS. BÙI ĐỨC TIẾN

Giảng viên

Email: tienbd@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2971.jpg

ThS. BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Giảng viên

Email: thaobtph@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2710.jpg

ThS. ĐÀO THỊ MINH THƯ

Giảng viên

Email: thudtm@hcmue.edu.vn

Biodata: https://orcid.org/0000-0001-7059-2193

Nghiên cứu sinh tại ĐH KU Leven, Bỉ

IMG_2789.jpg

ThS. TRẦN NGUYỄN TRÍ DŨNG

Giảng viên

Email: dungtnt@hcmue.edu.vn

Biodata

bottom of page