Tổ Kỹ Năng - Biên-Phiên Dịch

IMG_2780_edited.jpg

PGS. TS. NGUYỄN THANH TÙNG

Tổ trưởng

Email: tungnth@hcmue.edu.vn

Biodata

LMI PCSL Portrait-17 Jun 16 -64 b.jpg

ThS. BÙI ĐỨC TIẾN

Giảng viên

Email: tienbd@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2971.jpg

ThS. BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Giảng viên

Email: thaobtph@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_3054.JPG

ThS. NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Giảng viên

Email: thaontt@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2710.jpg

ThS. ĐÀO THỊ MINH THƯ

Giảng viên

Email: thudtm@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2789.jpg

ThS. TRẦN NGUYỄN TRÍ DŨNG

Giảng viên

Email: dungtnt@hcmue.edu.vn

Biodata

56604927_1119910311524500_78534112963167

ThS. NGUYỄN HÀNG PHƯƠNG DUNG

Giảng viên

Email: dungnhp@hcmue.edu.vn

Biodata

received_343206419644861-01.jpeg

ThS. LÊ THỊ YẾN NHƯ

Giảng viên

Email: nhulty@hcmue.edu.vn

Biodata

KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education