Tổ Văn Học - Đất Nước Học

IMG_2728.jpg

ThS. VÕ HỒ MINH TRINH

Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn

Email: trinhvhm@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2926.jpg

ThS. BẠCH LINH TRANG

Giảng viên

Email: trangbl@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2677.jpg

ThS. TRƯƠNG THÙY DƯƠNG

Giảng viên

Email: duongtt@hcmue.edu.vn

Biodata

17-512.png

ThS. TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG

Giảng viên

Email: hongttp@hcmue.edu.vn

Biodata

vo.jpg

ThS. VÕ HƯƠNG QUỲNH

Giảng viên

Email: quynhvh@hcmue.edu.vn

​Nghiên cứu sinh tiến sĩ - Đại học Hawaii (Hoa Kì)