top of page

Tổ Văn Học - Đất Nước Học

IMG_2728.jpg

ThS. VÕ HỒ MINH TRINH

Phụ trách bộ môn

Email: trinhvhm@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2926.jpg

ThS. BẠCH LINH TRANG

Giảng viên

Email: trangbl@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_3838.JPG

ThS. TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG

Giảng viên

Email: hongttp@hcmue.edu.vn

Biodata

bottom of page