Tổ Văn Học - Đất Nước Học

IMG_2728.jpg

ThS. VÕ HỒ MINH TRINH

Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn

Email: trinhvhm@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2926.jpg

ThS. BẠCH LINH TRANG

Giảng viên

Email: trangbl@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2677.jpg

ThS. TRƯƠNG THÙY DƯƠNG

Giảng viên

Email: duongtt@hcmue.edu.vn

Biodata

17-512.png

ThS. TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG

Giảng viên

Email: hongttp@hcmue.edu.vn

Biodata

vo.jpg

ThS. VÕ HƯƠNG QUỲNH

Giảng viên

Email: quynhvh@hcmue.edu.vn

​Nghiên cứu sinh tiến sĩ - Đại học Hawaii (Hoa Kì)

KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education