Tổ Giáo Học Pháp

IMG_2680.jpg

TS. PHẠM NGUYỄN HUY HOÀNG

Tổ trưởng

Email: hoangpnh@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2754_edited.jpg

ThS. TẠ TÚ QUỲNH

Giảng viên

Email: quynhtt@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2802.jpg

ThS. BÙI TRÍ VŨ NAM

Giảng viên

Email: nambtv@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2686.jpg

ThS. CAO HỒNG PHÁT

Giảng viên

Email: phatch@hcmue.edu.vn

Biodata

KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education