top of page

Tổ Giáo Học Pháp

IMG_2680.jpg

TS. PHẠM NGUYỄN HUY HOÀNG

Tổ trưởng

Email: hoangpnh@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2754_edited.jpg

ThS. TẠ TÚ QUỲNH

Giảng viên chính

Email: quynhtt@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2802.jpg

ThS. BÙI TRÍ VŨ NAM

Giảng viên

Email: nambtv@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2686.jpg

ThS. CAO HỒNG PHÁT

Giảng viên

Email: phatch@hcmue.edu.vn

Nghiên cứu sinh tại ĐH Nottingham, UK

IMG_9555.JPG

ThS. ĐẶNG LÊ LỘC UYỂN

Giảng viên

Email: uyendll@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_9666-01.jpeg

ThS. LÊ HUYỀN TRANG

Giảng viên

Email: tranglhu@hcmue.edu.vn

Biodata

bottom of page